اتوماسیون جامع مدیریت مجتمع ها

365 روز سال ، بدون محدودیت با شما هستیم

جامع ترین اتوماسیون مجتمع های

تجاری | اداری | مسکونی

رابط کاربری ساده

انعطاف پذیر

مدیریت زمان

عدم نیاز به دانش فنی

اتوماسیون مدیریت مجتمع 36500 ، ثبت اطلاعات واحد ها ، مدیریت شارژ ، اعلام سر رسید ها ، مجتمع تجاری ، مجتمع اداری ، مجتمع مسکونی
اتوماسیون مدیریت مجتمع 36500 ، ثبت اطلاعات واحد ها ، مدیریت شارژ ، اعلام سر رسید ها ، مجتمع تجاری ، مجتمع اداری ، مجتمع مسکونی
اتوماسیون مدیریت مجتمع 36500 ، ثبت اطلاعات واحد ها ، مدیریت شارژ ، اعلام سر رسید ها ، مجتمع تجاری ، مجتمع اداری ، مجتمع مسکونی

گزارش های متنوع
از تمام بخش های مجتمع

گزارش اجمالی واحدها
بدهی شارژ واحدهای بر اساس پلاک یا مبلغ
آمار واحد های به تفکیک مشاغل
آمار واحدهای بر اساس وضعیت فعالیت

تولید شارژ ماهانه
با یک کلیک

اتوماسیون مدیریت مجتمع 36500 ، ثبت اطلاعات واحد ها ، مدیریت شارژ ، اعلام سر رسید ها ، مجتمع تجاری ، مجتمع اداری ، مجتمع مسکونی
اتوماسیون مدیریت مجتمع 36500 ، ثبت اطلاعات واحد ها ، مدیریت شارژ ، اعلام سر رسید ها ، مجتمع تجاری ، مجتمع اداری ، مجتمع مسکونی

ثبت شارژ اول دوره
نگهداری و مدیریت شارژ ماهانه
ارسال اتوماتیک پیام به واحدهای بدهکار
تفکیک شیوه وصول شارژ 
کسورات ، مازاد و مالکانه برای هر ماه
کسورات ، مازاد و مالکانه بصورت خاص برای هر واحد در ماه

آنالیز
و تجزیه تحلیل مجتمع

کلیه اطلاعات مندرج در سامانه بلافاصله پس از ثبت بصورت لحظه ای تجزیه و تحلیل و در داشبورد مدیر قابل دسترسی خواهند بود

اتوماسیون مدیریت مجتمع 36500 ، ثبت اطلاعات واحد ها ، مدیریت شارژ ، اعلام سر رسید ها ، مجتمع تجاری ، مجتمع اداری ، مجتمع مسکونی
اتوماسیون مدیریت مجتمع 36500 ، ثبت اطلاعات واحد ها ، مدیریت شارژ ، اعلام سر رسید ها ، مجتمع تجاری ، مجتمع اداری ، مجتمع مسکونی
اتوماسیون مدیریت مجتمع 36500 ، ثبت اطلاعات واحد ها ، مدیریت شارژ ، اعلام سر رسید ها ، مجتمع تجاری ، مجتمع اداری ، مجتمع مسکونی

اطلاع رسانی تمام رویدادهای مجتمع ، بصورت پیامکی

کاملا اتوماتیک و مبتنی بر سرویس خدماتی

تاریخ تمدید پروانه فعالیت | تاریخ تمدید بیمه آتش سوزی | تاریخ اعتبار کپسول آتش نشانی | تاریخ اعتبار اجاره | اعلام صدور شارژ | پرداخت شارژ |  اعلام سر رسید چک | اعلام بلامانعی اثاث کشی به انتظامات

تبریک تولد (مالک ، مستاجر ، کارکنان) 

تماس با اتوماسیون مدیریت مجتمع

36500

Our Rockstar Pricing

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page

our loving customers

clients