سوالات متداول

سوالات متداول، مدیریت مجتمع تجاری تجاری، سامانه 36500
image
سوالات متداول در سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500

سوالی دارید؟

قانون تملک آپارتمان‌ها در ماده 28 به این موضوع اشاره کرده است و مواردی که هزینه آنها باید از محل شارژ ساختمان پرداخت شود را به ترتیب زیر اعلام کرده است: • هزینه‌‌های برق، آب و گاز مشترک • هزینه‌ی نگه‌داری و تعمیرات بخش‌های عمومی ساختمان • هزینه‌های نگهداری از گیاهان و رسیدگی به آنها در فضای عمومی ساختمان • هزینه‌های مربوط به سرایداری • هزینه‌های خرید اقلام موردنیاز در قسمت‌های عمومی ساختمان ( مثلا وسایل موردنیاز جهت نظافت، روشنایی راهروها و …) 

سایر هزینه های ضروری به تشخیص مدیر یا تصویب مجمع. اگر شما هم آپارتمان نشین هستید و مواردی پیش می‌آید که اطلاعی ندارید آیا باید هزینه آنها از محل شارژ ساختمان پرداخت گردد یا نه؟ باید به اطلاعتان برسانیم که تشخیص این موضوع و تصمیم‌گیری در مورد آن از وظایف هئیت مدیره می‌باشد.

سوالی که غالبا منشا اختلاف بسیاری از مالکان و ساکنان می‌باشد. عده ای معتقدند که پرداخت هزینه‌هایی مانند تعمیرات، نوسازی و نگهداری و سایر هزینه‌های مشترک در صورتی منطقی است که حتما در ساختمان ساکن باشند.

در صورتیکه قانون تملک آپارتمان‌ها به صورت مشخص به این مورد اشاره کرده است و تمامی واحدها را ملزم به پرداخت حق شارژ دانسته است. در واقع ما جهت پاسخ به این سوال به سراغ ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها رفته‌ایم، این ماده عنوان می‌کند که تمامی واحدهای یک مجتمع آپارتمانی فارغ از اینکه فرد یا افرادی در آن ساکن باشند، بایستی ماهیانه مبلغ شارژ را پرداخت نمایند و پرداخت این هزینه الزامی است.

برای پاسخ به این سوال باید ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها را در نظر بگیرید، در این ماده می‌خوانیم چنانچه واحدی نسبت به پرداخت حق شارژ کوتاهی کند و آنرا پرداخت نکند، هئیت مدیره بایستی اظهارنامه‌ای با موضوع عدم پرداخت حق شارژ ساختمان و همینطور اعلام دقیق مبلغ بدهی برای این افراد ارسال کند. اگر با انجام این کار و ارسال اظهارنامه هم واحد بدهکار اقدامی جهت پرداخت بدهی انجام ندهد ، هئیت مدیره این اختیار را دارد که به مراجع قضایی مراجعه کرده و شکایت کند.

آنگونه که در قانون پیش‌بینی شده، در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند، مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند.

سامانه مدیریت مجتمع تجاری ، یک وب اپلیکیشن بوده و بصورت آنلاین مبلیغ بدهی را به صورت پیامکی و هر هفته یکبار به اطلاع مالک می رساند

با توجه به مشکلات مطرح شده ،و باهدف رفع نگرانی های مالکان در سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500 ، هرگونه پرداخت وجه توسط مالک یامستاجر بصورت پیامکی به اطلاع می رسد

قانون تملک آپارتمان‌ها در ماده 28 به این موضوع اشاره کرده است و مواردی که هزینه آنها باید از محل شارژ ساختمان پرداخت شود را به ترتیب زیر اعلام کرده است: • هزینه‌‌های برق، آب و گاز مشترک • هزینه‌ی نگه‌داری و تعمیرات بخش‌های عمومی ساختمان • هزینه‌های نگهداری از گیاهان و رسیدگی به آنها در فضای عمومی ساختمان • هزینه‌های مربوط به سرایداری • هزینه‌های خرید اقلام موردنیاز در قسمت‌های عمومی ساختمان ( مثلا وسایل موردنیاز جهت نظافت، روشنایی راهروها و …) 

سایر هزینه های ضروری به تشخیص مدیر یا تصویب مجمع. اگر شما هم آپارتمان نشین هستید و مواردی پیش می‌آید که اطلاعی ندارید آیا باید هزینه آنها از محل شارژ ساختمان پرداخت گردد یا نه؟ باید به اطلاعتان برسانیم که تشخیص این موضوع و تصمیم‌گیری در مورد آن از وظایف هئیت مدیره می‌باشد.

سوالی که غالبا منشا اختلاف بسیاری از مالکان و ساکنان می‌باشد. عده ای معتقدند که پرداخت هزینه‌هایی مانند تعمیرات، نوسازی و نگهداری و سایر هزینه‌های مشترک در صورتی منطقی است که حتما در ساختمان ساکن باشند. در صورتیکه قانون تملک آپارتمان‌ها به صورت مشخص به این مورد اشاره کرده است و تمامی واحدها را ملزم به پرداخت حق شارژ دانسته است. در واقع ما جهت پاسخ به این سوال به سراغ ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها رفته‌ایم، این ماده عنوان می‌کند که تمامی واحدهای یک مجتمع آپارتمانی فارغ از اینکه فرد یا افرادی در آن ساکن باشند، بایستی ماهیانه مبلغ شارژ را پرداخت نمایند و پرداخت این هزینه الزامی است.

برای پاسخ به این سوال باید ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها را در نظر بگیرید، در این ماده می‌خوانیم چنانچه واحدی نسبت به پرداخت حق شارژ کوتاهی کند و آنرا پرداخت نکند، هئیت مدیره بایستی اظهارنامه‌ای با موضوع عدم پرداخت حق شارژ ساختمان و همینطور اعلام دقیق مبلغ بدهی برای این افراد ارسال کند. اگر با انجام این کار و ارسال اظهارنامه هم واحد بدهکار اقدامی جهت پرداخت بدهی انجام ندهد ، هئیت مدیره این اختیار را دارد که به مراجع قضایی مراجعه کرده و شکایت کند.

آنگونه که در قانون پیش‌بینی شده، در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند، مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند.

سامانه مدیریت مجتمع تجاری ، یک وب اپلیکیشن بوده و بصورت آنلاین مبلغ بدهی را به صورت پیامکی و هر هفته یکبار به اطلاع مالک می رساند.

با توجه به مشکلات مطرح شده ،و باهدف رفع نگرانی های مالکان در سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500 ، هرگونه پرداخت وجه توسط مالک یامستاجر بصورت پیامکی به اطلاع می رسد.

تماس با ما

درخواست مشاوره رایگان