اضافه کردن فروشگاه در سایت مجتمع

درج اطلاعات فروشگاه ها محدود به افرادی است که به عنوان مالک یا مستاجر در هر مجتمع احراز هویت شده اند

با هدف معرفی فروشگاه های هر مجتمع و اطمینان بخشی خریداران محترم از اطلاعات درج شده و فراهم آوردن ارتباط سالم و موثر، متصدیان محترمی که اطلاعاتشان در سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500 درج شده باشد می‌توانند با استفاده از راهنمای موجود نسبت به معرفی فروشگاه خود در سایت مجتمع شان اقدام فرمایید.

آن دسته از متصدیانی ( مالک یا متساجر)  که امکان ورود به سیستم را ندارند به مدیریت مجتمع خود، مراجعه فرمایند تا دسترسی به واحد صنفی برای ایشان فعال گردد.

001 1
001 2
001 3
001 4
001 5