امکانات سامانه 36500

مدیریت واحد ها | مدیریت اشخاص | محاسبه و صدور شارژ ماهانه | اعلام بدهی پیامکی

تعریف نامحدود طبقه ، لاین ، واحد
مدیریت طبقه و لاین
مدیریت آماری طبقات و لاین ها بصورت تعدادی درصدی

دریافت اطلاعات هر واحد بصورت مستقل مشتمل بر 62 رکورد برای واحدهای تجاری
مشخصات عمومی
اطلاعات تجاری
وضعیت واحد
تاسیسات
مشخصات مالک
مشخصات مستاجر
بازاریابی واحد

صدور شارژ بصورت ماهانه
اعلام شارژ صادره بصورت پیامکی به مالک و مستاجر
تایید وصول شارژ دریافتی به مالک و مستاجر
ارسال مستمر پیامک به مالک و مستاجر بدهکار بصورت هفتگی یا روزانه با توجه به سقف تعیین شده

گزارش اجمالی واحد ها
گزارش تفکیکی بدهی واحد ها
گزارش دریافت وجوه بصورت ماهانه
گزارش میزان جذب شارژ صادره
گزارش مقایسه ای مطالبات معوقه

امکان بازاریابی واحد های خالی مجتمع توسط:

  • مجتمع
  • مالک
  • مشاور املاک

نمایش در نشانی مستقل
معرفی واحد های صنفی مجتمع بر اساس شاخه و دسته صنفی
دسته بندی و معرفی واحد ها بر اساس طبقه، لاین، شاخه
امکان جستجوی پیشرفته
امکان معرفی مدیر مجتمع
امکان معرفی اعضای هیات مدیره با سمت آنها
امکان معرفی پرسنل مجتمع
بازاریابی املاک خالی با مشخصات مورد نیاز جهت تصمیم گیری مراجعه کننده
امکان نمایش یا عدم نمایش بر اساس شارژ پرداخت شده و سقف بدهی

داشبورد مدیریت مجتمع
داشبورد مالی و شارژ مجتمع
داشبرد تاسیسات مجتمع
داشبورد مالک و مستاجر با رمز یکبار مصرف
داشبورد تحلیل مجتمع

اعلام صدور شارژ ماهانه
اعلام بدهی واحدها بصورت هفتگی از خطوط خدماتی
ارسال پیامک دریافت وجه به مالک و مستاجر

مدیریت مجتمع تجاری 36500 برنامه ریزی

پشتیبانی در اسرع وقت

09177249365

برای مدیریت مجتمع نگرانی نداشته باشید، وب اپلیکیشن مدیریت مجتمع تجاری 36500 پشتیبان شماست.