سامانه 36500: حامی سرسخت حریم خصوصی و امنیت اطلاعات شما

سامانه 36500: حامی سرسخت حریم خصوصی و امنیت اطلاعات شما در دنیای دیجیتال امروز، اطلاعات به مثابه نبض حیاتی هر...

از تحلیل نیازهای مشتریان تا ارائه تخفیفات و پاداش‌های ویژه: 5 راهکار ارتقای مرکز خرید و مجتمع تجاری

5 راهکار ارتقای مرکز خرید و مجتمع تجاری از تحلیل نیازهای مشتریان تا ارائه تخفیفات و پاداش‌های ویژه برای بهبود...

10 راهکار طلایی برای جذب مشتری و رونق کسب و کار در مجتمع تجاری

مقدمه: امروزه، رقابت در بین مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری به شدت افزایش یافته است. برای موفقیت در این رقابت،...

راهبردهای برتر برای مدیریت موفق مرکز خرید

برای مدیریت مرکز خرید و مجتمع تجاری، انجام چندین عملیات و اقدامات مهم ضروری است. این اقدامات شامل انتخاب مکان...

تیمچه، ارتباط با مالک و مستاجر

مدیریت اطلاعات مرکز خرید با " تیمچه " یکی از اهداف اساسی مدیران هر مرکز خرید و مجتمع تجاری، بازار،...

نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده مجتمع تجاری

آگهی نوبت **** دعوت مجمع عمومی فوق العاده مجتمع تجاری **** بدین وسیله از کلیه اعضاء و مالکین مجتمع تجاری...